Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Zverejnené
9. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2023 − 25. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚKDL-221/2023

Prílohy