Doručovanie sumárnych údajov z evidencie nájomného – výzva

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 1. februára 2023
Kategória

Prílohy