Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Prílohy