Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 1. apríla 2023
Kategória

Prílohy