Návrh VZN č. 4/2022 o finančných pásmach

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 9. decembra 2022
Kategória

Prílohy