Návrh VZN č. 3/2022 o dani za ubytovanie

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 9. decembra 2022
Kategória

Prílohy