Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti ÚR „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou“

Zverejnené
14. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2023 − 28. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 186/2023

Prílohy