Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 1. apríla 2023
Kategória

Prílohy