Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025-správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
21. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. apríla 2023 − 11. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚKDL-194/2023

Prílohy