Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou