Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

Zverejnené
9. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2023 − 24. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚKDL-220/2023

Prílohy