Zverejnené
2. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. novembra 2022 − 16. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: SOcÚ: 247/2022-01-Šm

Prílohy