Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Zverejnené
27. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 27. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚKDL-208/2023

Prílohy