VZN č. 1/2022 o miestnych daniach

Zverejnené
12. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. decembra 2022 − 26. decembra 2022
Kategória

Prílohy