VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
12. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. decembra 2022 − 26. decembra 2022
Kategória

Prílohy