VZN č. 3/2022 o dani za ubytovanie

Zverejnené
12. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. decembra 2022 − 26. decembra 2022
Kategória

Prílohy