VZN č. 4/2022 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach a zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania

Zverejnené
12. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. decembra 2022 − 26. decembra 2022
Kategória

Prílohy