Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Zverejnené
12. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 12. decembra 2022
Kategória

Prílohy