Spustili sme SMS rozhlas

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Vážení občania,

pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, oznamov a rôznych informácií o dianí v obci. Tieto Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom.

Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete osobne na obecnom úrade, alebo kliknutím na tlačidlo nižšie.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 13. december 2022.
Módosítás nélkül .