Hlavný kontrolór obce

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Ing. Ondrej Bartuš

Hlavný kontrolór

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 26. október 2022.
Módosítás nélkül .