Samospráva

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Ako vybaviť na úrade

Obecný úrad

Zverejnené 26. októbra 2022.
Bez úpravy .