Ugrás a tartalomra

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka