Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 9. decembra 2022
Kategória

Prílohy