Hlavný kontrolór obce

Ing. Ondrej Bartuš

Hlavný kontrolór

Zverejnené 26. októbra 2022.
Bez úpravy .