Hlavný kontrolór obce

Ing. Ondrej Bartuš

Hlavný kontrolór

Zverejnené 29. júla 2022.
Bez úpravy .