Hlavný kontrolór obce

Ing. Ondrej Bartuš

Hlavný kontrolór