Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 26. novembra 2022
Kategória

Prílohy